Kvalitetsgaranti

Vi vil at du som handler hos oss skal kjenne deg trygg og ha tillit til oss på Supergott. Derfor jobber vi hardt med kvalitet og produktsikkerhet og tilbyr deg alltid pengene tilbake mot fremvisning av kvittering innen 30 dager om du ikke er fornøyd.